Profit Protection Services, gevestigd aan Bijkhoevelaan 11, 2110 Wijnegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.profit-protection.com

Bijkhoevelaan 11

2110 Wijnegem

+32 3 542 29 10

Fio Van Steenlandt is de Data Protection Officer van Profit Protection Services. Hij is te bereiken via: fio.vansteenlandt@profit-protection.com

Algemeen

De persoonsgegevens die wij verwerken worden ontvangen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan via verschillende kanalen: aanmelding website, klantenrelaties, leveranciersrelaties, netwerking, offerte of bestelbon, plaatsbezoeken,…

Volgende persoonsgegevens worden door Profit Protection Services verwerkt:

Voor- en achternaam

Geslacht (facultatief)

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres (facultatief)

Locatiegegevens

Bankrekeningnummer (facultatief en enkel indien nodig voor de zakelijk transacties)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en bij uitbreiding het gehele bedrijf heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: fio.vansteenlandt@profit-protection.com.

Wij verwijderen dan onmiddellijk deze gegevens.

Doel en grondslag waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Profit Protection Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
  • De noodzaak voortvloeiend uit onze contractuele relatie
  • Het afhandelen van uw offerte, bestelling, levering of betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Profit Protection Services neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Profit Protection Services bij betrokken is.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Profit Protection Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • persoonsgegevens: 1 jaar
  • datagegevens systemen bij klant: looptijd van de overeenkomst
  • Adres: 1 jaar behoudens de gegevens van klanten en leveranciers noodzakelijk voor de uitoefening van onze diensten
  • Gegenereerde data uit de werking van onze anti-diefstalsystemen: max. 3 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Profit Protection Services verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke en/of juridische verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Profit Protection Services gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Profit Protection Services heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Zo worden uw gegevens beschermd tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Profit Protection Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens dient u te sturen naar: fio.vansteenlandt@profit-protection.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u in persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen of elk ander document ter identificatie. Wij reageren steeds binnen de 30 dagen op uw verzoek.

Profit Protection Services neemt de privacy zeer ernstig. Mocht er ondanks onze zorg toch een geschil ontstaan dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met als adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Dat kan ook via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Delhaize
AD Delhaize
Proxy Delhaize
Albert Heijn
Jumbo
Lidl
Carrefour
Cora
Groupe Mestdagh
Eurospar
Origin’O
Plus Supermarkten
Cactus
Boekhandel Stad Leest
De Kringwinkel Spoor 2
De Kringwinkel
Decathlon
Media Markt
G-Star Raw
Zeeman
Big Bazar
ICI Paris XL
Planet Parfum
Cosmoparis
Guess
Celio
Minelli
Tezenis
Armand Thiery
Boggi
Desigual
Samoe Samoe
Uniqlo
Undiz
H&M
Etam
Chaussea
Eram
Levi’s
Pimkie
Antwerp City Brewery
Proximus
Gamma
Bricorama